ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางบริจาคโลหิต ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ม.ค. 2565
2 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ม.ค. 2565
3 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ม.ค. 2565
4 คำสั่งอำเภอทับสะแก เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ธ.ค. 2564
5 คำสั่งอำเภอทับสะแก เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ธ.ค. 2564
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 พ.ย. 2564
7 ประกาศบัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง/ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ต.ค. 2564
10 ปรกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบรืหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21