ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ส.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ส.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 มิ.ย. 2563
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มิ.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข. 2103 บ้านคลองหินจวง - บ้านหัวเขา หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.ถ.56 -004 เพชรเกษม - วัดสมุทรธาราม (หนองไผ่ล้อม - วัดสมุทรธาราม) หมู่ที่ 2 บ้านบน หมู่ที่ 7 บ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสายเพชรเกษม - หน้าสถานีรถไฟห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปข. 1017 น้ำตกสาย 2 - ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 เม.ย. 2563
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ธ.ค. 2562
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18